gereedschap
landschap 1
landschap 2

Het Landschap Onderhoud Project houdt zich bezig met het onderhoud van natuur en landschap in de regio. Wij krijgen opdrachten van onder meer Staatsbosbeheer, en particuliere landgoedeigenaren. Het werk verschilt per seizoen. In het broedseizoen – van maart tot augustus – ligt het accent vooral op het onderhoud van paden, oevers, bankjes en (picknick)tafels. Aan het eind van de zomer is er veel maai- en hooiwerk en de herfst en winter zijn de beste tijd om bomen te kappen, wilgen te knotten en jonge bomen en struiken aan te planten. Het is leuk en afwisselend werk en ideaal voor mensen die graag buiten in de natuur bezig zijn. Ook de werkomgeving varieert: van duinen en bos, tot polders en het plassengebied. Ook onderhouden we binnen dit project de terreinen van historische buitenplaatsen als Huys te Warmont in Warmond,  en van landgoederen als Duindigt in Wassenaar.

LOP voor Groen & Natuur

LOP (Movens) ondersteunt groen-, natuur- & landschapsonderhoud in Wassenaar, omgeving Leiden en de Bollenstreek en is al vele jaren werkzaam voor gemeenten, particuliere landgoedeigenaren, natuurbeherende instanties en andere beheerders.
Wij hebben nog ruimte voor nieuwe opdrachtgevers. Lees meer...

Wat kun je doen?

Veldmedewerker natuur

  • kappen, snoeien of aanplanten van bomen en struiken;
  • watergangen schoonmaken;
  • bermen maaien, graslanden hooien;
  • onderhoud paden en parkmeubilair.

Wat moet je kunnen?

Het allerbelangrijkste is interesse in de natuur hebben en graag buiten bezig willen zijn. Je hoeft niet al van alles van de natuur te weten maar een redelijk tot goede lichamelijke conditie is zeker een voordeel. Als deelnemer word je gevraagd tenminste één hele dag per week mee te gaan. Omdat per project de werkduur per dag verschilt, is er werk voor mensen van diverse niveaus.

Wat bieden wij?

Alle werkzaamheden vinden buiten plaats en midden in de natuur. Het werk is leuk en nuttig en levert een belangrijke bijdrage aan het onderhoud van ons landschap. Als deelnemer doe je contacten op met collega’s en de diverse opdrachtgevers. Je kunt rekenen op een goede begeleiding en je leert de vaktechnieken die voor het werk nodig zijn. Zo wordt er zowel handmatig als met machines - motorzagen, maaimachines, kleine tractoren, enz. – gewerkt. Veiligheid is daarbij natuurlijk een belangrijk aspect. De cursussen w.o. motorkettingzagen en bosmaaien worden geleverd en gefaciliteerd door De Groene Motor. Groene Motor ondersteund vrijwilligers met kennis en financiële middelen.

Er zijn twee projecten: ‘Wendakker’ en ‘Buizerd’. Elk project heeft een vaste opstapplaats van waar je naar de werklocatie wordt vervoerd. De werktijden verschillen per project.  Er wordt volgens de arbo-normen gewerkt. Veiligheidskleding wordt door ons verstrekt en het motorisch gereedschap en de machines worden jaarlijks gekeurd.

Tijdens het werk zorgen wij voor koffie en thee. Een lunchpakket en eventueel ander drinken moet je zelf meenemen.

Naast het werk kun je ook specifieke cursussen volgen. Je kunt bijvoorbeeld een motorzaag- of bosmaaicertificaat halen. Het werk kan dan een opstap zijn naar een beroepsopleiding. Verder kun je allerlei algemene vaardigheden trainen, zoals het (weer) opbouwen van een werkritme, het hebben van taken en verantwoordelijkheden en het omgaan met collega’s.